Revalidatie bij klachten als gevolg van een hersenschudding (Post Concussion Syndroom) Kopiëren

Een hersenschudding kan voor komen na een auto-ongeluk of val op het hoofd. Meestal veroorzaakt het niet meer dan een schram of een bult op het hoofd, maar in enkele gevallen kan het langdurige klachten opleveren. Bij een hersenschudding is er geen sprake van structurele schade/hersenletsel, maar kan er wel overprikkeling van het brein optreden wat kan leiden tot verschillende fysieke, cognitieve en emotionele klachten. De klachten kunnen zowel fysiek (hoofd- en nekpijn, duizeligheid, misselijkheid, dubbel/wazig zien), cognitief (slechte concentratie, vergeetachtigheid/slecht geheugen, verhoogde gevoeligheid voor licht en/of geluid) als emotioneel (snel gefrustreerd/geïrriteerd zijn, ongeduldig, somberheid, angstig) zijn. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanhouden spreken we van het Post Concussion Syndroom.

Waar we ons bij Funqtio op richten

  • Preventie: het voorkomen van langdurige klachten (Post Concussion Syndroom) door patiënten (met weinig tot geen klachten) in de acute fase na een hersenschudding
    goed te begeleiden.
  • Behandelen van langdurige klachten na een hersenschudding (Post Concussion Syndroom): wij bieden een multidisciplinaire en oorzaak gerichte behandeling aan voor mensen met langdurige klachten (Post Concussion Syndroom revalidatieprogramma).

 

Post Concussion Syndroom (PCS) revalidatieprogramma

Het PCS programma komt voort uit een samenwerking tussen paramedische gezondheidsprofessionals die werkzaam zijn in de regio Venlo, met name in het gezondheidscentrum ‘’Huis van Noord’’. Deze samenwerking bestaat uit master gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een cognitief revalidatie therapeut. Daarnaast staan wij nauw in contact met andere betrokken professionals die extern betrokken zijn bij de behandeling, denk aan: neurologen, psychologen en arbo artsen.

Wij geloven niet in magische (fysieke) behandelingen of ‘’quick-fix’’ oplossingen. Wij geloven in een multidisciplinair behandelprogramma met een holistische visie waarmee wij u voor de lange termijn kunnen helpen. De precieze inhoud van het PCS-revalidatieprogramma is bij iedereen anders en wordt specifiek aangepast op het individu.

 

Stap 1: de oorzaak vaststellen
Om de oorzaken vast te stellen worden eerst alle facetten van PCS onderzocht:

  • Dialoog: gesprek tussen patiënt en fysiotherapeut om te achterhalen wat er is gebeurd, hoe gaat u met de klachten om en welke andere factoren spelen een rol. Hierbij worden zowel de
    fysieke als psychosociale factoren in kaart gebracht.
  • Lichamelijk onderzoek gericht op functie van het houdings- en bewegingsapparaat als ook op het vestibulaire (evenwichtsorgaan) als oculaire (ogen) systeem.
  • Inspanningsniveau wordt vastgesteld middels een loopbandtest.
  • Psychologische screening: middels vragenlijsten brengen wij in kaart of er mogelijk sprake is van angstklachten (denk aan herbelevingen aan het ongeluk) of depressieve klachten. Uit de literatuur weten we dat angst- en depressieherstel belemmerend zijn cognitief onderzoek: de ergotherapeut brengt de cognitieve vaardigheden zoals: snelheid van denken, het geheugen, concentratievermogen, oplossen van problemen en plannen in kaart.

 

Stap 2: het opstellen van een behandelprogramma op maat
Met de gegevens uit deze onderzoeken wordt in overleg met alle betrokken gezondheidsprofessionals en u als cliënt een programma opgesteld.

 

Stap 3: het uitvoeren van het behandelprogramma
De verschillende behandelingen zullen met name uitgevoerd worden door de gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeut en ergotherapeut. Wanneer nodig worden andere disciplines hier nog bij betrokken. De behandelingen worden op elkaar afgestemd en constant bijgesteld door middel van nauw contact en overleg tussen de behandelaars.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op!"

Wereld Alzheimer Dag

21 september 2023

Fysiotherapie kan een waardevolle rol spelen bij de zorg voor mensen met Alzheimer of andere vormen van dementie. Alzheimer is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die geheugenverlies, cognitieve achteruitgang en verminderde motorische functies veroorzaakt.

Lees meer >

Dag van de Diëtist!

19 september 2023

Voeding is een essentieel onderdeel van fit worden en blijven, en verdient meer aandacht (vinden wij). Als diëtisten bieden wij hulp bij het veranderen van het eetpatroon om bijvoorbeeld bloedwaardes te verbeteren, maag-en darmklachten te verminderen, gewicht te verbeteren (afvallen of juist aankomen), ondersteuning bij ziekte of bijvoorbeeld om het eetpatroon af te stemmen op het ouder worden. Een goede samenwerking tussen de fysiotherapeut en de diëtist is hierbij erg belangrijk.

Lees meer >
Funqtio Venloop

Nationale Vitaliteitsweek 2023

18 september 2023

Stel je voor: vitaliteit is als een kop koffie die de hele dag door energie geeft. Het is een onuitputtelijke batterij die je dagelijkse taken moeiteloos laat verlopen. Die maandagochtend, voorheen een gevecht met de snooze-knop, verandert in een energieke start. Je springt enthousiast uit bed, klaar om de dag met hernieuwde energie te omarmen.

Lees meer >
Wereld Fysiotherapie Dag

Wereld Fysiotherapie Dag

8 september 2023

Vandaag is het Wereld Fysiotherapie Dag! We staan stil bij het belang van fysiotherapie binnen de zorg. Fysiotherapeuten leveren elke dag kwaliteit. Ze maken daarmee het verschil in de levens van mensen door ze in beweging en zelfstandig te houden. Door op deze dag aandacht te vragen voor onze collega’s en hun belangrijke bijdrage in de zorg, geven we de waardering en erkenning die ze elke dag verdienen!

Lees meer >

Steun de Collecteweek van KWF en ontdek hoe Funqtio helpt bij oncologische revalidatie!

4 september 2023

Tijdens de Collecteweek van KWF willen we samen een vuist maken tegen kanker. Maar laten we niet vergeten dat de strijd tegen kanker niet stopt na de diagnose. Daarom willen we graag de aandacht vestigen op de waardevolle diensten die Funqtio biedt voor mensen die de diagnose kanker hebben gekregen.

Lees meer >

Vacature Fysiotherapeut OCA m/v

14 juli 2023

OCA is een instelling voor medisch specialistische zorg en is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en vermoeidheid. De multidisciplinaire programma’s van OCA bestaan onder andere uit fysieke activering, (psycho-)educatie en cognitieve gedragstherapie/ACT.

Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen werken samen en richten zich op verschillende bio-psycho-sociale factoren die relevant zijn bij de klachten en de instandhouding daarvan. Naast revalidatieprogramma’s biedt OCA ook trajecten aan voor werkhervatting en re-integratie.

Lees meer >