fbpx

De longfysiotherapeuten van Funqtio kunnen coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich de afgelopen weken verdiept in de behandeling van coronatherapeuten.

Onze longspecialisten die zich hebben geschoold in de revalidatie na corona zijn: 

– Steyl, Blerick en Helden: Diana Stender-Aarts, Hinriëtte Kanning
– Venlo: Arne van Hofwegen, Janneke Engels-Alberts

 
Diana Stender-Aart – Hinriëtte Kanning 

 
Arne van Hofwegen – Janneke Engels-Alberts

Neem hier gerust contact met ons op om te bekijken hoe we u kunnen helpen.

Klachten na corona

Corona heeft een enorme impact op onze samenleving, in het bijzonder de coronacliënten. Sommige maken de ziekte thuis door, andere komen in het ziekenhuis terecht, soms zelfs op de intensive care. 

Ongeveer 14% van de coronapatiënten belandt in het ziekenhuis met ernstige klachten (o.a. dyspneu) en zelfs 6% op de IC met zeer ernstige klachten. Enkele klachten die kunnen ontstaan na een IC- of ziekenhuisopname zijn: verminderde longfunctie, minder spierkracht, verminderde conditie, vermoeidheidsklachten, ondervoeding, maar ook angst- en/of depressie. Vele mensen houden na het doormaken van het virus restklachten over of zijn ernstig verzwakt.

Herkent u enkele van deze klachten? Fysiotherapie kan helpen om weer terug te komen op het oude niveau.

Wat kunnen wij als Funqtio Fysiotherapie voor u doen?

Om te herstellen is training, rust en voeding heel belangrijk. Deze training kan echter alleen worden gegeven door fysiotherapeuten die verstand hebben van longziekten en van corona. Onze longtherapeuten zijn zowel geschoold in de longrevalidatie als in Corona. Ze hebben ervaring in het behandelen van zeer kwetsbare mensen. Juist voor de inschatting van de intensiteit van de training en het geven van advies over voldoende rust en voeding zijn fysiotherapeuten met ervaring nodig!

De fysiotherapeut maakt samen met u een plan van aanpak om weer op het oude niveau terug te komen.

Waar bestaat de behandeling uit?

Allereerst zal er een intake gesprek plaatsvinden met één van onze gespecialiseerde longtherapeuten, om uw huidige klachten en conditie in kaart te brengen. De revalidatie die daar op volgt wordt gericht op een drietal pijlers, namelijk: 

Longfunctie: Na een ziekenhuistraject kan er sprake zijn van longschade. De revalidatie zal zich richten op het verminderen van de kortademigheid, het aanleren van juiste adem- en hoesttechnieken en het trainen van de ademspierkracht. 
Kracht en conditie: Bij aanvang meten we uw kracht en conditie. Op basis daarvan maken we een schema met geleidelijke opbouw . Bij ernstige vermoeidheidsklachten kan het ook zijn dat we u adviseren om minder te doen. Verder besteden we aandacht aan eventuele voedingsproblemen of balansproblemen.
Mentaal welbevinden: Een corona infectie is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal belastend. Er kan sprake zijn van angst, depressie of van gebrek aan vertrouwen in het eigen lichaam.

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt

Wij hebben ons middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. Om u zo goed mogelijk te helpen hebben onze fysiotherapeuten een mininetwerk opgericht om uw daar waar nodig te verwijzen naar andere disciplines.  Bij gewichtsverlies of een verminderde eetlust kunnen we u doorsturen naar een diëtist, bij problemen in het dagelijks leven of vermoeidheid naar een ergotherapeut , en bij spraak/slik problematiek werken we samen met een logopedist.

Ook is bekend dat de revalidatie niet alleen zwaar valt voor de cliënt zelf, maar ook voor partner, familieleden. Zij worden in deze tijd extra belast. Ook hiervoor staan we vanzelfsprekend klaar, en indien wenselijk kan men betrokken worden in de revalidatie.

Onze longtherapeuten staan voor u klaar! Samen staan we sterk in deze zware tijd.

Chronisch ZorgNet

Funqtiois aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een ideële stichting. Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend netwerk van ruim 2300 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en longaandoeningen). Het netwerk is dit jaar genomineerd voor de Value Based Health Care award 2020.

We vinden het erg belangrijk om bij organisaties zoals het Chronisch ZorgNet aangesloten te zijn om zo ten alle tijden op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en de beste zorg te kunnen bieden.

Heeft u of een van uw dierbare zorg nodig bij het herstel van corona, neem hier dan contact op.

We helpen u graag.