Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij binnen onze fysiotherapiepraktijk proberen om een zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende vier opties:
1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
2. Overleg met de leidinggevende van uw behandelend fysiotherapeut
3. Een anonieme klacht indienen
4. De klachtenregeling van onze beroepsvereniging (KNGF; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
Indien u onder behandeling bent en u een klacht heeft over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier samen uit te komen.

2. Overleg met de leidinggevende van uw behandelend fysiotherapeut
Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevende. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen. Dit gesprek kan eventueel plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met de leidinggevende wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en dit dient door beide partijen te worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

3. Een schriftelijke klacht indienen
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door het online klachtenformulier op deze website in te vullen. Het is ook mogelijk om per post een anonieme klacht in te dienen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om het volgende aan te geven:
– De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat

4. De klachtenregeling van onze beroepsvereniging
Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten (KNGF). U kunt de procedure die hiervoor geldt hier lezen of in de KNGF patiëntenfolder ‘Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut’ die u in de praktijk kunt meenemen.