Selecteer een pagina
Oncologische revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de naaste omgeving. De gevolgen van de ziekte zelf en van de behandelingen kunnen ernstige beperkingen met zich meebrengen.

Veel patiënten kampen met vermoeidheid, conditievermindering, angst en onzekerheid. Vermoeidheid is zelfs het meest voorkomende en invaliderende symptoom van kanker. Het kan de patiënt op zowel fysiek en mentaal, als ook op sociaal gebied beïnvloeden, omdat het vaak moeilijk is om hobby’s en werk te blijven uitoefenen. Waar vroeger geadviseerd werd om bij vermoeidheid rust te nemen, is nu gebleken dat dit juist van negatieve invloed is op het herstel. Reactiveren is tegenwoordig het advies.

Wat kan Funqtio hierin betekenen?
Patiënten krijgen een individueel aangepast reactiveringsprogramma om zo snel mogelijk, maar verantwoord, hun persoonlijke doel te bereiken. Dit wordt samen met de fysiotherapeut uitgevoerd om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met de oefeningen en om een zo hoog mogelijke therapietrouw te bewerkstelligen. Als u last heeft van geheugenverlies en concentratieproblemen, krijgt u ook ademhaling- en ontspanningsoefeningen. Na de training in de zaal is er altijd de gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Indien wenselijk en mogelijk kan er zelfs met andere revalidanten in een groep geoefend worden (van 2 tot 4 personen) of oefentherapie in het water gedaan worden.

Binnen Funqtio zijn Meta Caspers,  Joke Born en Loes Aerts verantwoordelijk voor de fysiotherapeutische zorg bij oncologiepatiënten. Voor meer informatie of om te overleggen of deze vorm van revalidatie iets voor u is, kunt u terecht bij uw behandelend specialist, uw huisarts of bij Meta (meta@funqtio.nl), Joke (joke@funqtio.nl) of Loes (loes@funqtio.nl).