Screening van ouderen in Buurtcentrum groot succes!

Op woensdag 3 mei hebben onze fysiotherapeuten Hinriëtte Kanning, Janneke Engels-Alberts en Arne van Hofwegen in Venlo-Noord in samenwerking met de open inloop in de Witte Kerk ouderen gescreend op lichamelijke kwetsbaarheid. Zo’n dertig mensen hadden aan de oproep gehoor gegeven om zich te laten testen.

Bij lichamelijke kwetsbaarheid neemt de spierkracht en conditie af waardoor ouderen moeite krijgen met simpele activiteiten als traplopen, wandelen of opstaan uit de stoel. Het signaleren van deze kwetsbaarheid is heel zinvol. Wanneer kwetsbaarheid aantoonbaar is, betekent dit dat er een veel grotere kans is op vallen, verlies van zelfstandigheid en zelfs vroegtijdig overlijden. Door het vroeg signaleren van lichamelijke kwetsbaarheid kan met gerichte oefeningen ervoor gezorgd worden dat de kracht, conditie en balans niet verder achteruit gaan.

Na een toelichting van Janneke Engels-Alberts over wat kwetsbaarheid precies is, werden de 30 bezoekers getest op valrisico, loopsnelheid, balans en spierkracht. Onder de deelnemers waren zelfs een aantal 90-plussers. Ze moesten in kleine groepjes zo snel mogelijk opstaan uit een stoel, rondjes lopen en zo hard mogelijk knijpen in een handknijpkracht meter. Onze fysiotherapeuten stonden met stopwatches klaar om alles te meten en legden de uitkomsten vast.

Alle deelnemers kregen aan het einde van de middag een A4’tje mee waarop vermeld stond of er sprake was van kwetsbaarheid, afnemende spierkracht of een verhoogd valrisico. De reacties op deze twee uur durende voorlichting en screening waren heel positief. We hopen dan ook een vervolg te kunnen geven aan deze inspirerende middag. We willen in ieder geval hierbij de medewerkers en vrijwilligers van het huis van de wijk en de open inloop heel hartelijk bedanken voor hun hulp en enthousiasme.