Op 3 en 4 maart hebben Hinriëtte en Wim de cursus ‘’Vallen verleden tijd’’ gevolgd.

Dit valpreventieprogramma is ontwikkeld binnen de st. Maartenskliniek Nijmegen met wetenschappelijke ondersteuning vanuit het Nedederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vallen bij ouderen is een actueel onderwerp, mede gezien de vergrijzing, en is een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Jaarlijks worden bijna 90.000 ouderen behandeld op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis en worden ruim 30.000 mensen opgenomen na een valincident. Onderzoek naar de resultaten van bovengenoemd programma ‘’Vallen Verleden tijd’’, heeft aangetoond dat het volgen van dit programma heeft geleid tot bijna 50% vermindering van valincidenten onder de betrokken deelnemers!

Tijdens de 2 dagen cursus hebben Hiriëtte en Wim theoretische achtergronden  en praktische handvaten aangereikt gekregen voor het geven van dit valpreventieprogramma. Het programma wordt volgens een strak protocol uitgevoerd en bestaat grofweg uit 3 onderdelen:

  1. Obstakelparcours
  2. Sport/spelprogramma
  3. Aanleren van valtechnieken

Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen van 65+ die in staat zijn om zonder hulpmiddel minimaal 15 minuten te lopen.

Hinriëtte en Wim zijn erg enthousiast over dit programma en binnen Funqtio wordt momenteel bekeken hoe we dit programma daadwerkelijk kunnen gaan aanbieden. Zodra hier over meer duidelijkheid is, zal dit uiteraard bekend worden gemaakt.

Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen denken dat ze geen verhoogd valrisico hebben, terwijl dit wel het geval is. Twijfelt u of u een verhoogd valrisico heeft? Hinriëtte en Wim kunnen testen of dit het geval is! U kunt daarvoor een afspraak maken met één van hen via 077-3733788.