Vergoeding door de zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde basis­zorgverzekering. Deze verzekering, ook wel het basispakket genoemd, vergoedt de kosten voor een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd voor fysiotherapie.

Het basispakket vergoedt fysiotherapie slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk:

  • fysiotherapie voor ‘chronische’ patiënten vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut of u hieronder valt)
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 behande­lingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Aansluitend is er alleen vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft.

Voor de overige patiënten geldt dat fysiotherapie door het afsluiten van aanvullende verzekeringen kan worden vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in uw polis nagaan of -en zo ja hoe- de vergoeding van fysiotherapie is geregeld in uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering. Funqtio heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan ontvangt u zelf van ons de nota voor de behandelingen.