Revalidatie na hersenschudding (Post Concussion Syndroom)

Revalidatie na hersenschudding

Een hersenschudding kan voorkomen na een auto-ongeluk of val op het hoofd. Meestal veroorzaakt het niet meer dan een schram of een bult op het hoofd, maar in enkele gevallen kan het langdurige klachten opleveren. Bij een hersenschudding is er geen sprake van structurele schade/hersenletsel, maar kan er wel overprikkeling van het brein optreden wat kan leiden tot verschillende fysieke, cognitieve en emotionele klachten.

 

De klachten kunnen zowel fysiek (hoofd- en nekpijn, duizeligheid, misselijkheid, dubbel/wazig zien), cognitief (slechte concentratie, vergeetachtigheid/slecht geheugen, verhoogde gevoeligheid voor licht en/of geluid) als emotioneel (snel gefrustreerd/geïrriteerd zijn, ongeduldig, somberheid, angstig) zijn. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanhouden spreken we van het Post Concussion Syndroom.

Hersenschudding revalidatie bij Funqtio

  • Preventie: het voorkomen van langdurige klachten (Post Concussion Syndroom) door patiënten (met weinig tot geen klachten) in de acute fase na een hersenschudding goed te begeleiden.
  • Behandelen van langdurige klachten na een hersenschudding (Post Concussion Syndroom): wij bieden een multidisciplinaire en oorzaakgerichte behandeling aan voor mensen met langdurige klachten. Deze hersenschudding revalidatie staat ook wel bekend als het Post Concussion Syndroom revalidatieprogramma.

 

Post Concussion Syndroom (PCS) revalidatieprogramma

Het PCS programma komt voort uit een samenwerking tussen paramedische gezondheidsprofessionals die werkzaam zijn in de regio Venlo, met name in het gezondheidscentrum ‘’Huis van Noord’’. Deze samenwerking bestaat uit master gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een cognitief revalidatie therapeut. Daarnaast staan wij nauw in contact met andere professionals die extern betrokken zijn bij de behandeling, denk aan: neurologen, psychologen en arbo artsen.

 

Wij geloven niet in magische (fysieke) behandelingen of ‘’quick-fix’’ oplossingen. Bij hersenschudding revalidatie geloven wij in een multidisciplinair behandelprogramma met een holistische visie waarmee wij u voor de lange termijn kunnen helpen. De precieze inhoud van het PCS-revalidatieprogramma is bij iedereen anders en wordt afgestemd op het individu.

 

Om de structuur en kwaliteit van ieder programma te waarborgen, hanteert Funqtio procesmatig een vast stappenplan.

 

Stap 1: de oorzaak vaststellen
Om de oorzaken vast te stellen worden eerst alle facetten van PCS onderzocht:

  • Dialoog: gesprek tussen patiënt en fysiotherapeut om te achterhalen wat er is gebeurd, hoe met de klachten wordt omgegaan en welke andere factoren een rol spelen. Hierbij worden zowel de
    fysieke als psychosociale factoren in kaart gebracht.
  • Lichamelijk onderzoek gericht op functie van het houdings- en bewegingsapparaat, als ook het vestibulaire (evenwichtsorgaan) als oculaire (ogen) systeem.
  • Inspanningsniveau wordt vastgesteld middels een loopbandtest.
  • Psychologische screening: middels vragenlijsten brengen wij in kaart of er mogelijk sprake is van angstklachten (denk aan herbelevingen aan het ongeluk) of depressieve klachten. Uit de literatuur weten we dat angst- en depressieherstel belemmerend zijn.
  • Cognitief onderzoek: de ergotherapeut brengt de cognitieve vaardigheden zoals snelheid van denken, geheugen, concentratievermogen, oplossen van problemen en plannen in kaart.

 

Stap 2: het opstellen van een behandelprogramma op maat
Met de gegevens uit deze onderzoeken wordt in overleg met alle betrokken gezondheidsprofessionals en u als cliënt een hersenschudding revalidatieprogramma opgesteld.

 

Stap 3: het uitvoeren van het behandelprogramma
De verschillende behandelingen zullen met name uitgevoerd worden door de gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeut en ergotherapeut. Wanneer nodig worden andere disciplines hier nog bij betrokken. De behandelingen worden op elkaar afgestemd en constant bijgesteld door middel van nauw contact en overleg tussen de behandelaars.

"Geïnteresseerd? Neem direct contact op!"

Neem dan contact met ons op!

Longrevalidatie bij Funqtio

13 mei 2024

Deze week (13 t/m 18 mei) is de collecte week van het longfonds. Dit fonds heeft als missie: longziekten de wereld uit en bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven voor mensen met een longziekte. Funqtio draagt hier graag aan bij, zo kun je bij ons terecht voor longrevalidatie.

Lees meer >
Revalideren na een operatie bij Funqtio

Funqtio WORK-deelnemer Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen aan het woord…

2 mei 2024

Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen is een trotse deelnemer aan het Funqtio WORK-programma. We gingen in gesprek met Ralf Vaessen van Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen over hoe hun samenwerking met Funqtio Work de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers aanzienlijk heeft verbeterd. Hij deelt zijn ervaringen en de positieve impact van hun op maat gemaakte bedrijfszorgpakket op het bedrijf.

Lees meer >

De Funqtio Academy: De kracht van samen leren!

16 maart 2024

Door de constante ontwikkelingen in de fysiotherapie is het steeds belangrijker om onze krachten te bundelen. Binnen ons vakgebied worden we voortdurend geconfronteerd met nieuwe wetenschappelijke literatuur over screening, onderzoek, behandeltechnieken en innovaties binnen de fysiotherapie die onze patiëntenzorg positief kunnen beïnvloeden. Bij Funqtio vinden we het belangrijk dat onze professionals up-to-date blijven, samenwerken, kennis delen en persoonlijk kunnen groeien zodat we uniform als bedrijf hoogwaardige zorg kunnen blijven bieden.

Lees meer >

Digital Nomads bij Funqtio

5 maart 2024

Wij zijn Donja & Jeroen, musculoskeletaal manueeltherapeuten bij Funqtio B.V. en momenteel werkzaam als “digital nomads” in Midden- en Zuid-Amerika! Wij schrijven deze blog om jullie een kijkje te geven in ons (werk)leven voor 2024, terwijl we jullie graag iets vertellen over onze ervaringen tijdens de reis!

Lees meer >
Logo van ISOZzon

Wereldkankerdag: aandacht voor de impact van kanker

2 februari 2024

Op Wereldkankerdag delen we het aangrijpende verhaal van Karin de Graaf. Na chemotherapie, een operatie en bestralingen worstelt ze nu met oedeem, vermoeidheid en klachten aan handen en voeten. In dit artikel brengen we op Wereldkankerdag de waardevolle ondersteuning die netwerken zoals ISOZzon kunnen bieden om Karins last te verlichten en haar herstel te bevorderen onder de aandacht.

Lees meer >
Bekkenfysiotherapie in Venlo

Pijnklachten in de buik en het bekkengebied

1 februari 2024

Sommige mensen, zowel mannen als vrouwen, ervaren klachten in de onderbuik of het bekkengebied waarvoor geen duidelijke oorzaak kan worden gevonden. De klachten kunnen door een bekkenfysiotherapeut worden behandeld.

Lees meer >