Huisregels

Funqtio Fysiotherapie wil zorgen voor een prettige omgeving voor zowel patiënten als eigen medewerkers. Om die reden zijn onderstaande huisregels opgesteld. Wij gaan er vanuit dat u deze regels naleeft.

Huisregels voor de gehele praktijk

 • Binnen de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In alle ruimtes geldt een rookverbod.
 • Bij de 1e behandeling dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, zorg dan dat u er geen waardevolle spullen in achterlaat.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor de behandeling.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw behandeling.
 • Wanneer u 10 minuten na de afgesproken tijd nog niet bent opgehaald door de therapeut, meldt u dit dan bij de receptie.
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. het verstoring van de behandeling.
 • U wordt verzocht om bij elke behandeling 2 handdoeken en het afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Bij niet of te laat (binnen 24 uur) afmelden zijn wij genoodzaakt 75% van de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • Buiten de openingstijden (ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.
 • Bediening van apparatuur wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de therapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Funqtio Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de verzekeraar.
 • Wilt u een klacht melden, gebruik dan het klachtenformulier dat te vinden is op onze website, of vraag een exemplaar bij de receptie.
 • Alle therapeuten die werken bij Funqtio Fysiotherapie zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens hieruit.
 • Alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt kan medische informatie worden uitgewisseld met derden, zoals huisarts en bedrijfsarts.

 Huisregels voor de trainingszaal

 • U mag de oefenruimte alleen betreden met schone schoenen.
 • Wij vragen u om een handdoek mee te nemen en te gebruiken op de apparaten.
 • Waardevolle spullen kunt u opbergen in een afsluitbaar kluisje.
 • Wilt u in de kleedruimte douchen? Laat de doucheruimte schoon daarna dan schoon achter a.u.b.
 • Bij twijfel over een oefening of werking van de apparatuur, kunt u dit vragen de fysiotherapeut die aanwezig is in de trainingszaal.